Mesane Kanseri

Mesane Kanseri Nedir?
Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

Mesane Kanseri Belirtileri ve Bulguları Nelerdir?
Mesane kanserinin bulgu ve belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

.İdrarda kan (hematüri)
.İdrar yaparken ağrı.
.Alt karın bölgesinde ağrı.
.Hematüriniz varsa idrarınız parlak kırmızı veya kola renginde olabilir. Bazen, idrar farklı gözükmezken, idrarın mikroskobik incelemesinde kan tespit edilebilir.

Mesane kanserli kişiler aşağıdakilerle de karşılaşabilirler:
.Sırt ağrısı
.Sık idrar yapma
Ancak, bu semptomlar sıklıkla mesane kanseri harici sebeplerden dolayı meydana çıkar.

Mesane Kanseri Belirtileri Ve Bulguları Var İse Ne Zaman Doktora Görünmelisiniz?
İdrarınızda kan varsa (hematüri), kontrol ettirmek üzere doktorunuzdan randevu alınız. Sizi kaygılandıran herhangi başka bir bulgu veya belirtiniz varsa da doktorunuzdan randevu alın.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?
Mesane kanseri, mesane içerisindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur. Bu hücreler, olması gerektiği gibi büyüyüp bölünmektense kontrolsüz şekilde büyümelerine ve ölmemelerine sebep olan mutasyonlara uğrarlar. Bu anormal hücreler bir tümör oluştururlar.

Mesane kanserinin sebepleri aşağıdakileri içerir:
.Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı
.Kimyasallara maruz kalmak, özellikle kimyasallara maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak
.Geçmişte radyasyona maruz kalmış olmak
.Mesane iç duvarının kronik tahrişi
.Parazit enfeksiyonları, özellikle ABD dışındaki belirli alanlardan gelen veya bu ülkelere seyahat eden kişilerde
.Mesane kanserine neyin sebep olduğu her zaman açık değildir ve mesane kanseri olan bazı kişilerin hiçbir belirgin risk faktörü bulunmamaktadır.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?
Mesanenizdeki çeşitli hücre türleri kanserleşebilir. Kanserin ortaya çıktığı mesane hücresi, mesane kanserinin türünü belirler. Mesane kanserinizin türü de sizin için hangi tedavinin en iyi sonucu vereceğini belirler.

Mesane kanseri türleri aşağıdakileri içerir:

Ürotelyal karsinom
Ürotelyal karsinom, ya da önceki adıyla transizyonel hücreli karsinom, mesanenin içini döşeyen hücrelerde meydana gelir. Ürotelyal hücreler mesaneniz dolu olduğunda genişleyip, mesaneniz boş olduğunda kasılırlar. Bu hücreler üreterlerin ve üretranın iç yüzeyini döşerler ve tümörler bu bölgelerde de oluşabilmektedir. Ürotelyal karsinom Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok karşılaşılan mesane kanseri türüdür.

Skuamöz hücreli karsinom
Skuamöz hücreli karsinoma, mesanenin kronik irritasyonu (örneğin, bir enfeksiyon veya bir idrar kateterinin uzun süreli kullanımı nedeniyle) ile ilişkilendirilmektedir. Skuamöz hücreli mesane kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde nadir görülür. Dünyada, belirli bir parazit enfeksiyonunun (şistozomiyaz) mesane enfeksiyonunun yaygın nedenlerinden olduğu bazı bölgelerde daha sık görülür.
Adenokarsinom mesanenin mukus salgılayan bezlerini oluşturan hücrelerde başlar. Mesanenin adenokarsinomu Amerika Birleşik Devletleri’nde nadir görülür.
Bazı mesane kanserleri birden fazla hücre türü içermektedir.

Mesane Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?
Mesane kanseri riskini artıracak faktörler aşağıdakileri içerir:

1.Sigara, puro veya pipo içilmesi idrarınızda zararlı kimyasalların birikmesine sebep olarak mesane kanseri riskini artırabilir. Sigara içtiğinizde, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve bazılarını idrar yoluyla dışarı atar. Bu zararlı kimyasallar mesanenizin içini döşeyen hücrelere zarar vererek kanser riskinizi artırabilir.

2.Yaşlanma. Yaşlandıkça mesane kanseri riskiniz de artar. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, fakat 40 yaşından genç bireylerde nadir görülmektedir.

3.Beyaz ırk. Beyaz ırka mensup kişiler, diğer ırklara nazaran daha yüksek mesane kanseri riskine sahiptir.

4.Erkek olmak. Erkeklerde mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlara göre daha yüksektir.
Belirli kimyasallara maruz kalma. Böbrekleriniz kan dolaşımınızdaki zararlı kimyasalları süzmek ve bunları mesanenize yönlendirmek konusunda kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle, belirli kimyasallara maruz kalmanın mesane kanseri riskini artırdığı düşünülmektedir. Arsenik ve boyar madde, kauçuk, deri, tekstil ürünleri ve boya ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar, mesane kanseri riski ile ilişkilendirilen kimyasallardan bazılarıdır.

5.Geçmişte kanser tedavisi görmüş olmak. Kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç olan siklofosfamidin kullanımı mesane kanseri riskini artırmaktadır. Geçmişte kanser nedeniyle alt karın bölgesine radyasyon tedavisi alan kişilerde mesane kanseri gelişmesi riski daha yüksektir.

6.Kronik mesane enflamasyonu. Kronik veya tekrarlanan idrar enfeksiyonları veya enflamasyonları (sistit) – uzun süreli idrar sondası kullanımında oluşabileceği gibi – skuamöz hücreli mesane kanseri riskinizi artırabilir. Dünyanın bazı bölgelerinde, skuamöz hücreli karsinom, şistozomiyazis olarak bilinen bir parazit enfeksiyonunun sebep olduğu kronik mesane enflamasyonuyla ilişkilendirilmektedir.

7.Kişisel öykü veya aile öyküsünde kanser olması. Geçmişte mesane kanserine yakalandıysanız, bu hastalığa yeniden yakalanmanız daha olasıdır. Mesane kanserinin aileden gelmesi nadir görülse de birinci derece akrabalarınızdan (anne-baba, kardeş veya çocuk) bir veya birden fazlasında mesane kanseri öyküsü varsa, hastalık riskiniz artar. Ailede kalıtsal polip dışı kolorektal kanser (Lynch sendromu olarak da bilinir) geçmişi olması idrar yolu sistemindeki ve aynı zamanda kalın bağırsak, rahim, yumurtalıklar ve diğer organlardaki kanser riskini artırır.

Mesane Kanseri Önlemek İçin Neler Yapılabilir?
Mesane kanserini kesin olarak önleyen bir yol olmasa da, riskinizi azaltmak için önlemler alabilirsiniz.

Örneğin: Sigara içmeyin. Sigara içmemek, sigara dumanındaki kansere sebep olan kimyasalların mesanenizde birikmemesi anlamına gelir. Eğer sigara içmiyorsanız, başlamayın. Sigara içiyorsanız, bırakmanıza yardımcı olacak bir plan için doktorunuza danışın. Destek grupları, ilaçlar ve diğer yöntemler bırakmanıza yardımcı olabilir.
Kimyasallara karşı tedbir alın. Kimyasal maddeler ile çalışıyorsanız, maruz kalmamak için tüm güvenlik talimatlarına uyun.
Bol çeşitli meyve ve sebze yemeyi tercih edin. Bol miktarda renkli meyve ve sebzeler içeren bir beslenme biçimi edinin. Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar kanser riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Yapılır?
Mesane kanseri tanısı koymak için kullanılan testler ve işlemler aşağıdakileri içerebilir:

1.Sistoskopi. Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretranın içinden küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Sistoskop, doktorunuzun üretra ve mesanenizi görüp, hastalık bulgusu açısından incelemesine olanak tanıyan bir merceğe sahiptir.
Sistoskopi sırasında, doktorunuz test için hücre örneği (biyopsi) toplamak adına sistoskoptan mesane içine özel bir alet ilerletebilir. Bu işleme bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) denir. TURBT mesane kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir.

2.İdrar sitolojisi. İdrar sitolojisi adlı işlemde, idrarınızdan alınan örnek kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında incelenir.

3.Görüntüleme testleri. Bilgisayarlı tomografi (BT) ürogram veya retrograd piyelografi gibi görüntüleme testleri, doktorunuzun üriner sistem yapılarınızı incelemesine izin verir.
BT ürografisi sırasında, elinizdeki bir damara enjekte edilen kontrast boya nihayetinde böbreklerinize, üreterlerinize ve mesaneye akar. Test sırasında alınan röntgen görüntüleri idrar yolunuzun detaylı görüntüsünü verir ve doktorunuzun kanserli olabilecek alanları saptamasına yardımcı olur.

Retrograd piyelografi, üst idrar yollarına ayrıntılı bir şekilde bakmak için kullanılan bir röntgen tetkikidir. Bu test esnasında, doktorunuz üreterinize kontrast boya enjekte etmek için idrar yolunuzdan mesaneye ince bir tüp (kateter) ilerletir. Röntgen görüntüleri alınırken boya böbreğinize akar.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Mesane kanseri için tedavi seçenekleri; genel sağlık durumunuz ve tedavi tercihlerinizin yanı sıra kanserin türü, derecesi ve evresi gibi birçok faktöre bağlıdır.

Mesane kanseri tedavisi seçenekleri aşağıdakileri içerir:
.Cerrahi müdahale: kanserli dokuyu çıkarmak için cerrahi müdahale.
Mesanenin kemoterapisi (intravezikal kemoterapi), mesane duvarıyla sınırlı ancak tekrarlama veya daha yüksek bir aşamaya ilerleme riski yüksek olan tümörleri tedavi etmek için kemoterapi.

.Yeniden yapılandırma, mesanenin çıkarılmasından sonra idrarı vücuttan atmak için yeni bir yol oluşturulması

.Tüm vücut için kemoterapi (sistemik kemoterapi), mesaneyi alma ameliyatı olan bir kişide iyileşme şansını artırmak veya ameliyatın bir seçenek olmadığı durumlarda primer tedavi olarak sistemik kemoterapi.

.Radyasyon tedavisi. Kanser hücrelerini yok etmek için, ameliyatın bir seçenek olmadığı veya istenmediği durumlarda sıklıkla primer tedavi olarak radyasyon tedavisi.

.İmmünoterapi. mesane ya da vücut genelinde kanser hücreleri ile mücadele etmek için vücudun bağışıklık sistemini tetiklemek

.Tedavi metotlarının bir kombinasyonu doktorunuz ve bakım ekibinizin üyeleri tarafından tavsiye edilebilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri ameliyatı metotları aşağıdakileri içermelidir:
Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURMT). TURMT mesanenin iç katmanlarına yayılmamış, henüz kas invaziv kanser olmamış mesane kanserlerini almak için kullanılan bir işlemdir. TURMT esnasında, cerrah küçük bir tel halkayı bir sistoskop içinden mesaneye ilerletir. Bu halka, kanser hücrelerini elektrik akımı ile yakar. Alternatif olarak, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili bir lazer kullanılabilir.
TURMT bölgesel anestezi altında (verilen ilaçlar vücudunuzun yalnızca alt kısmını uyuşturur) veya genel anestezi altında (verilen ilaçlar ameliyat esnasında sizi uyutur) yapılır. Doktorlar idrar yolu üzerinden işlem uyguladığından, karnınızda herhangi bir kesik (kesi) olmaz.

TURMT prosedürünün bir parçası olarak doktorunuz, kalan kanser hücrelerini yok etmek ve tümörün geri gelmesini önlemek için mesaneye bir kerelik kanser öldüren ilaç (kemoterapi) önerebilir. İlaç mesanenizde bir saat kadar kalır ve sonra boşaltılır.

Sistektomi mesanenin tamamının veya bir parçasının alındığı ameliyattır. Kısmi (parsiyel) sistektomi sırasında, cerrahınız sadece mesanenizin tek bir kanserli tümör içeren bölümünü alır. Kısmi (parsiyel) sistektomi yalnızca kanserin, mesanenin mesane işlevine zarar vermeden kolaylıkla çıkarılabileceği tek bir alanıyla sınırlı olması halinde tercih edilebilir.

Radikal sistektomi, mesanenin tamamını, üreterlerin bir parçasını ve çevresindeki lenf düğümlerini çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Erkeklerde, radikal sistektomi sıklıkla prostatın ve meni kesesinin alınması işlemini içerir Kadınlarda da radikal sistektomi rahim, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmının çıkarılmasını içerir.

Radikal sistektomi, karnın alt kısmı üzerinde tek bir kesi vasıtasıyla veya robotik cerrahi kullanılarak birden çok küçük kesi ile gerçekleştirilebilir. Robotik cerrahi sırasında cerrah yakındaki bir konsola oturur ve robotik cerrahi aletlerini kusursuz olarak hareket ettirebilmek için el kumandalarını kullanır.

Sistektomi kanama ve enfeksiyon riski taşır. Erkeklerde, prostatın ve meni kesesinin alınması ereksiyon bozukluklarına sebep olabilir. Ancak cerrahınızın ereksiyon için gerekli sinirleri koruyabilme ihtimali vardır. Kadınlarda, yumurtalıkların alınması kısırlık ve erken menopoza neden olur.

Yeni mesane yapılması. Radikal sistektomiden sonra, cerrahınız idrarın vücudunuzdan atılması için yeni bir yol oluşturmalıdır (üriner diversiyon). Üriner diversiyon için bir seçenek yeni mesane yapılmasıdır. Cerrahınız bağırsağınızın bir parçasından küre şekilli bir hazne oluşturur. Bu hazne, ki sıklıkla yeni mesane olarak adlandırılır, vücudunuzun içinde kalır ve üretraya bitişiktir. Çoğu durumda, yeni mesane sizin normal olarak idrara çıkmanıza imkan verir. Az sayıdaki yeni mesanesi olan şahıs, yeni mesanenin boşaltılmasında güçlük çeker ve tüm idrarını yeni mesaneden boşaltmak için aralıklarla kateter kullanması gerekebilir.

İleal konduit. Bu tip üriner diversiyon için, cerrahınız bağırsağınızın bir parçasını kullanarak bir tüp (ileal konduit) oluşturur. Tüp böbreklerinizdeki idrarı boşaltım görevi gören üreterlerinizden geçerek vücudunuzun dışına ve karnınıza taktığınız bir kesenin (ürostomi torbası) içine boşaltır.

Kontinan üriner diversiyon. Bu tip üriner diversiyon işlemi sırasında, cerrah vücut içinde idrarı tutan küçük bir kese (hazne) oluşturmak için bağırsağınızın bir bölümünü kullanır. Haznedeki idrarınızı her gün birkaç kez kateter yoluyla karnınızdaki bir açıklıktan boşaltırsınız.

Kemoterapi
Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanımıdır. Mesane kanserinde kemoterapi genellikle iki veya daha fazla kemoterapi ilacının birleşimini içerir.

Kemoterapi ilaçları aşağıdaki şekillerde verilebilir:

*Kolunuzdaki Bir Toplar Damardan (İntravenöz)
Üretranızdan doğrudan mesaneye geçirilen bir tüp aracılığıyla (intravezikal tedavi)
Kemoterapi sıklıkla mesane alma ameliyatından önce kanseri tedavi etme şansını artırmak için kullanılır. Kemoterapi, ameliyat sonrasında vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmek için de kullanılabilir. Kemoterapi bazen, seçili vakalarda, ameliyata alternatif olarak radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılabilir.

İntravezikal kemoterapi kanser hücrelerinin sadece mesane duvarını etkilediği ve daha derindeki kas dokusunu etkilemediği yüzeysel mesane kanserinde primer tedavi olabilir. Veya bazen yüzeysel mesane kanseri için intravezikal tedavi olarak immünoterapi uygulanabilir.

*Radyasyon Tedavisi
Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerinizi tahrip etmek için kanserli bölgeyi hedef alan yüksek enerjili ışınları kullanır. Mesane kanseri için radyasyon tedavisi genellikle vücudunuzun etrafında hareket eden ve enerji ışınlarını incelikle belirlenmiş noktalara gönderen bir makine aracılığıyla verilir.

Seçili vakalarda radyasyon terapisi ameliyata alternatif olarak veya ameliyat bir seçenek olmadığında kemoterapi ile birleştirilir.

*İmmünoterapi
İmmünoterapi (bazen biyolojik terapi olarak da adlandırılır), vücudun bağışıklık sistemine kanser hücrelerine karşı savaşmasına yardımcı olacak sinyaller göndererek çalışır.

Mesane kanserinde immunoterapi tipik olarak üretra yoluyla doğrudan mesaneye uygulanır (intravezikal tedavi). Mesane kanserini tedavi etmek için tedavide kullanılan immunoterapi ilaçlarından biri, tüberküloz aşısında kullanılan bir bakteri olan Bacillus Calmette-Guerin’dir (BCG). Bir diğer immunoterapi ilacı ise, bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için ürettiği bir protein olan interferonun sentetik formudur. İnterferon alfa-2b (Intron A) adı verilen bu sentetik form bazen BCG ile birlikte kullanılır.

Atezolizumab (Tecentriq), kemoterapiden sonra yanıt vermeyen veya daha kötüleşen, yerel olarak ilerlemiş veya metastatik mesane kanseri için yeni bir immünoterapi seçeneğidir. İntravenöz (İV) ilaç, kanserli tümöre saldırması için vücudun bağışıklık sistemini tetikleyerek çalışır. Atezolizumab ayrıca, mesane kanseri olan ve kemoterapi için uygun olmayan insanlar için muhtemel bir başlangıç terapisi olarak incelenmektedir

*Mesane Koruması
Üç çatallı bir tedavi yaklaşımı kullanmak kas-invaziv hastalığın bazı vakalarında mesaneyi koruyabilir. Trimodalite tedavisi olarak bilinen tedavi yaklaşımı, TURMT, kemoterapi ve radyasyon terapisini içerir.

İlk olarak, cerrahınız mesane fonksiyonunu koruyarak mesanenizden mümkün olan en çok kanserli dokuyu çıkarmak için bir TURMT işlemi uygular. TURMT’den sonra, her ikisi de cerrahiden sonraki ilk birkaç hafta boyunca gerçekleşen radyoterapi ile birlikte kemoterapi perhizine tabi tutulursunuz.

Eğer trimodalite tedavisi sonrasında bütün kanserler kaybolmamışsa veya kas invaziv kanserin nüksetme durumunuz varsa, cerrahınız radikal sistektomi önerebilir.

*Üst İdrar Yolu Hastalığı
Mesane kanserlerinin çoğunluğuna neden olan bu kanser (ürotelyal kanser), üst üriner sistemde de meydana gelebilir ve aşağıdakileri etkileyebilir:

İdrarınızı böbreklerinizden mesaneye doğru boşaltan eden ince tüpler (üreterler)
İdrarın üretere (böbrek pelvisine) boşaltılmadan önce böbreklerinizde toplandığı bölge,
Böbreğin derin kısımlarında, idrar oluşum işleminin başladığı diğer idrar yolu yapıları
Mesane kanseri tedavisine benzer şekilde, üst idrar yolu kanseri tedavisi de tümör boyutu ve konumu ile genel sağlığınız ve tercihleriniz gibi birçok faktöre bağlıdır.

Üst idrar yolu kanseri genelde kanserin alınması için cerrahi müdahale ile birlikte kalan kanser hücrelerini öldürmek ve nüksetmesini önlemek için takip tedavileri olarak kemoterapi veya radyasyon terapisi verilmesini içerir.

Böbreklerinizden biri alınmak zorundaysa cerrahi operasyon sonrası sadece bir tane çalışan böbreğiniz kalabilir. Bunun olması halinde doktorunuz muhtemelen kalan böbreğinizin ne kadar iyi çalıştığını izlemek için böbrek fonksiyonunuzun düzenli olarak test edilmesini önerecektir.

Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir.